Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Statistical data regarding the situation of elderly people in the databases of the Central Statistical Office – an outline of the issue

Creator:

Duży, Wiesława

Subject and Keywords:

Główny Urząd Statystyczny ; Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności ; prognozy demograficzne ; starzenie się ludności

Abstract:

W zasobach statystyki publicznej znajdują się różnorodne dane pozwalające na monitorowanie a nawet prognozowanie (głównie demograficzne) sytuacji osób starszych w Polsce. Dane te są jednak rozproszone, co wynika z charakteru ogółu badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, jak i specyfiki badań dotyczących seniorów. Interesujące informacje można uzyskać korzystając (między innymi) zarówno z wyników badań dotyczących budżetów gospodarstw domowych, wolontariatu, opieki społecznej, rynku pracy, jak i prognoz demograficznych, czy skali zagrożenia ubóstwem. W referacie przedstawione zostanie zestawienie tych danych wraz z przykładami możliwości analitycznego wykorzystania danych gromadzonych przez polską statystykę publiczną w uwzględnieniem poziomu agregacji danych i zakresu ich udostępniania. Wybrane zagadnienia zostaną omówione na przykładach obrazujących specyfikę niektórych województw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s. 181-186

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

TK