Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Activities and lifestyles of elderly people

Creator:

Bojanowska, Elżbieta

Subject and Keywords:

ludzie starzy ; aktywność ; styl życia

Abstract:

Ludzie starsi stanowią zróżnicowaną grupę społeczną pod względem cech kulturowych, statusu społecznego, problemów zdrowotnych, sytuacji ekonomicznej i społecznych, warunków mieszkaniowych i rodzinnych. Stąd także ich różne formy aktywności i style życia. Styl życia większości seniorów można określić jako bierny i monotonny. W niewielkim stopniu uczestniczą oni w kulturze, zdecydowanie częściej oglądają TV czy słuchają radia niż idą do teatru czy kina. Głównym obszarem aktywności osób starszych są: rodzina, telewizja, Kościół. Pozostałe potencjalne sfery aktywności, jak: rozrywka, edukacja, turystyka czy kultura pozostają poza zasięgiem zainteresowań lub możliwości respondentów. Brak innych form aktywności może wynikać ze stanu zdrowia, właściwości charakteru, z wcześniejszego stylu życia, z wzorów kulturowych, lecz może być również wynikiem tych okoliczności, które ograniczają możliwości społecznego uczestnictwa starego człowieka, skłaniając go do pasywności (np. słaba kondycja ekonomiczna emerytów, czy brak wzorów aktywnej starości). W związku z czym brak jest seniorów w przestrzeni publicznej. Ich aktywność w przeważającej mierze odnosi się do przestrzeni prywatnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red. ; Taranowicz, Iwona. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s. 167-178

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Autor opisu:

TK