Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The third age in Poland. Pleasure and a new form of sociality

Creator:

Zalewska, Joanna

Subject and Keywords:

starość ; późna dorosłość ; trzeci wiek ; czas wolny ; konsumpcja ; nowoczesny hedonizm

Abstract:

Trzeci wiek to pole kulturowe, na które składają się praktyki kultury czasu wolnego emerytów. Wykształcił się w krajach zachodnich w latach 80. XX wieku. Celem artykułu jest analiza trzeciego wieku w Polsce: jakimi drogami zjawisko upowszechnia się w Polsce; z jakimi praktykami współwystępuje; w jakim stopniu stanowi powielenie wzorca zachodniego, a na ile ma odrębną specyfikę? Badano praktyki życia codziennego w późnej dorosłości w pięciu miejscowościach oraz dyskurs na temat starości w dwu sezonach popularnego polskiego serialu. Wśród badanych emerytów dominują praktyki użyteczności i unikania bezczynności charakterystyczne dla starości “przy rodzinie” bądź osamotnienie wynikające z izolacji od więzi rodzinnej. Trzeci wiek upowszechnia się w ramach oferty aktywizacyjnej pierwszego i trzeciego sektora. Do podjęcia praktyk trzeciego wieku motywuje osoby starsze ucieczka przed samotnością. Wewnętrzny mechanizm, będący motorem tych praktyk jest taki sam jak na Zachodzie, jest nim poszukiwanie przyjemności. Wzorców zachowań dostarczają media. Wykształca się nowoczesny hedonizm polegający na poszukiwaniu przyjemności w każdym doświadczeniu, charakterystyczny dla zachodnich społeczeństw konsumpcyjnych. Słabo rozwinięty jest aspekt konsumpcji czasu wolnego za pomocą usług rynkowych ze względu na mniejszą zamożność polskich emerytów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red. ; Taranowicz, Iwona. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.151-159

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Joanna Zalewska

Autor opisu:

TK