Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pigułka gwałtu – ile mamy czasu na potwierdzenie jej użycia

Creator:

Futoma, Katarzyna   Karsznia, Aleksandra   Loska, Olga

Subject and Keywords:

profilowanie kryminalne   stalking   ukrywanie zwłok   dopalacze   GHB   kontrola operacyjna   cheilioskopia   portret pamięciowy   osmologia   fonoskopia   badania włosów   fotografia kryminalistyczna   ujawnianie śladów

Description:

Zbiór prac z zakresu kryminalistyki, psychologii sądowej, medycyny sądowej i analityki medycznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Szostak, Maciej. Red.   Dembowska, Izabela. Red.   Gruza, Ewa. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 51)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Futoma, Aleksandra Karsznia, Olga Loska

Autor opisu:

TK