Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Old age and death. The perception of old age in the context of death in the Polish countryside at the turn of 20th century and the interwar period (1918–1939)

Creator:

Gapiński, Bartłomiej

Subject and Keywords:

historia starości ; ludowa tanatologia ; kultura ludowa

Abstract:

W niniejszym artykule stawiam sobie za cel przeanalizowanie odbioru, postrzegania osób starszych w obliczu śmierci (jak się zachowywali wobec nieuniknionego) na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku i w okresie międzywojennym (1918–1939). Opieram się na materiale etnograficznym, pamiętnikarstwie chłopskim, koresponduję z literaturą przedmiotu (głównie etnologiczną). Ukazano, że ludzie starsi przygotowywali się na śmierć a wspólnota wiejska uznawała, iż jako osoby bliskie zaświatom, tamtemu światu mogą pośredniczyć między sacrum a profanum, szczególnie podczas konania i w rytuale pogrzebowym. W społeczności wiejskiej dominował wariant śmierci oswojonej (w ujęciu Philippe Ariesa), był on żywotny nie tylko na przełomie XIX i XX wieku, ale także w dwudziestoleciu międzywojennym. W kulturze tradycyjnej śmierć była zjawiskiem wszechobecnym spotykanym we wspólnocie wiejskiej, w rytmie pracy i odbiorze natury. Śmierć pozostawała przede wszystkim wydarzeniem wspólnotowym, wiązała się z konserwatywną kulturą ludową. Aczkolwiek już w dwudziestoleciu międzywojennym rejestrowano stopniowy zanik tradycji, zatracanie niektórych ludowych sensów, uproszczanie ceremoniałów. Były to jednak zmiany postępujące bardzo wolno.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red. ; Taranowicz, Iwona. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.89-95

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bartłomiej Gapiński

Autor opisu:

M.S.