Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The sexual aspects of intimacy in old age, in the public and private spheres

Creator:

Bieńko, Mariola

Subject and Keywords:

kobiety ; mężczyźni ; starość ; seniorzy ; aktywność seksualna ; intymność

Abstract:

Seksualne wymiary intymności w prywatnej i publicznej przestrzeni starości. W naukach społecznych coraz wyraźniej akcentuje się zagadnienia dotyczące seksualności jako wymiaru jakości życia w okresie późnej dorosłości oraz starości. Celem artykułu jest refleksja nad aktywnością seksualną seniorów w kontekście starości biologicznej, podmiotowej i społecznej, w oparciu o czynniki obiektywne (wiek, stan organizmu), subiektywne (poczucie bycia starym) i społeczno-kulturowe (stereotypy, społeczne przekonania).W artykule istotne miejsce zajmuje część badawcza, przedstawiająca jakościowy opis indywidualnego i pozornie nieprzekazywalnego doświadczenia intymności i seksualności kobiet i mężczyzn w starszym wieku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red. ; Taranowicz, Iwona. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.71-78

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mariola Bieńko

Autor opisu:

M.S.