Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Are there any attractive names for elderly people in Polish?

Creator:

Burkacka, Iwona

Subject and Keywords:

osoby starsze   wartościowanie   nazewnictwo   neosemantyzacja

Abstract:

Mówiąc o osobach starszych, napotykamy trudności językowe, ponieważ tradycyjne nazewnictwo uwypukla cechy, które we współczesnym świecie nie budzą dobrych skojarzeń – starość, nieproduktywność. Nazwy te mają charakter eufemistyczny lub w swojej formie podkreślają wiek osób, przywołują kontekst finansowy (np. obciążenie budżetu), wykazują łączliwość z określonymi czasownikami czy przymiotnikami i są składnikami stereotypowych połączeń, niezbyt korzystnych dla osób starszych. Stąd poszukuje się słów, które w atrakcyjny sposób nazywają tę, coraz liczniejszą, grupę społeczeństwa. Jednym ze sposobów jest wykorzystywanie wyrazów senior, nestor, które w polszczyźnie istnieją i mają pozytywne konotacje, i nadanie im nowych znaczeń. Dzięki ich stosowaniu następuje przewartościowanie w postrzeganiu osób starszych, uwypukla się ich pozytywny wizerunek, pozbawiony stereotypowych skojarzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.47-57

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Iwona Burkacka

Autor opisu:

TK