Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Grotowska, Stella

Subject and Keywords:

wiek bez roli   role społeczne w starości   starzenie się   opieka w okresie starości

Abstract:

Starość – wiek bez roli czy czas wolności? Starzenie się społeczeństw jest dziś faktem, nie jest jednak jasne, jaki kurs obiorą społeczeństwa w odpowiedzi na to zjawisko. Prawdopodobnie do głosu dochodzić będą potrzeby ludzi starszych, wobec których nie pozostaną obojętne instytucje społeczne w każdej właściwie sferze – biznesu, pracy, usług społecznych (w szczególności zdrowotnych i edukacyjnych), kultury, religii. Niniejszy tekst jest próbą spojrzenia na ten proces w perspektywie jednego z elementów struktury społecznej – ról społecznych. Podjęta analiza miała za zadanie wskazanie kierunku przebiegających zmian. Wzięto pod uwagę kilka ról: opiekuna i podopiecznego, dziadka i babci, pracownika, członka wspólnoty religijnej oraz obywatela.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

rozdział

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.25-26

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Stella Grotowska

Autor opisu:

TK