Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives

Subject and Keywords:

starzy ludzie   aktywność w starszym wieku   przestrzeń społeczna ludzi starszych   starzenie się w kulturze popularnej   seniorzy   starość   starsi ludzie   starzenie się   style życia seniorów   starzenie się społeczeństwa

Abstract:

Temat starości i starzenia się jest dziś na ustach wszystkich – polityków, ekonomistów, dziennikarzy i zwykłych ludzi. Pojawienie się starości w dyskursie medialnym i politycznym uświadamia nam mnogość problemów do rozwiązania, jakie niesie starzenie się społeczeństwa. Badania nad tymi zagadnieniami prowadzą przedstawiciele rozmaitych dyscyplin naukowych – demografii, medycyny, polityki społecznej, ekonomii, psychologii i socjologii. W niniejszej książce zebrano teksty autorów, którzy reprezentują wprawdzie różne dziedziny naukowe, ale łączy ich przekonanie, że starzenie się społeczeństwa należy poddać badaniu, ponieważ ten megatrend kształtuje przyszłość współczesnych społeczeństw i nas wszystkich. Niniejsza książka stanowi interdyscyplinarną próbę uchwycenia wybranych aspektów starości i starzenia się, a w zamieszczonych tu artykułach dominuje perspektywa kulturowa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-24-3

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors

Autor opisu:

TK