PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego

Creator:

Blicharz, Jolanta (1961- )

Subject and Keywords:

ekskluzja społeczna ; ekskluzja prawna ; ekskluzja i mobbing ; mobbing i ekskluzja osób niepełnosprawnych ; mobbing i ekskluzja w dobie urynkowienia szkolnictwa wyższego ; powiązania między mobbingiem a ekskluzją

Abstract:

Tytuł książki Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego sugeruje jednoznacznie, że jej problematyka dotyczy dwóch wzajemnie powiązanych procesów, które są efektem splotu niekorzystnych czynników, związanych z ekonomicznymi i społecznymi uwarunkowaniami danego kraju, np. zmianami ekonomicznymi, kryzysem ekonomicznym, wzrostem bezrobocia i biedy, a także osłabieniem więzi społecznych, w szczególności: osłabieniem kontaktów pracowniczych, niszczącym działaniem innych osób, np. przemocy w środowisku zawodowym. Ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że trudna sytuacja na rynku pracy (bezrobocie) jest bardzo istotnym korelatem ekskluzji, a ekskluzja − ważnym korelatem mobbingu. Oba zjawiska warunkują się wzajemnie, są jednocześnie przyczyną i skutkiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Boć, Jan (1939- ). Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-86-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 48)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jolanta Blicharz

Autor opisu:

TK