Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ramy prawne świadczenia usług inwestycyjnych w UE w świetle postanowień MiFID i projektowanych zmian legislacyjnych

Creator:

Zalcewicz, Anna

Subject and Keywords:

rynek finansowy Unii Europejskiej ; regulacje prawne ; usługi inwestycyjne

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Artykuł ma na celu ukazanie zakresu obowiązkowej harmonizacji przepisów dotyczących świadczenia usług inwestycyjnych na rynku finansowym Unii Europejskiej. Dokonana analiza skupia się przede wszystkim na obowiązujących przepisach, ale także poprzez pryzmat niedoskonałości obecnych regulacji oraz w związku z podjętymi na szczeblu UE pracami legislacyjnymi, ukazuje konieczne obszary zmian normatywnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Nieborak, Tomasz Rec. ; Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm