Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ regulacji prawnych UE dotyczących rynku usług inwestycyjnych na regulacje pozaunijne na przykładzie Szwajcarii

Creator:

Kruś, Aleksandra

Subject and Keywords:

MiFID ; FINMA ; KAG ; KKV ; implementacja

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest porównanie regulacji prawnej Państw Członkowskich UE i Szwajcarii w odniesieniu do rynku usług inwestycyjnych. Opracowanie obejmuje analizę wybranych aspektów prawnych w oparciu o Dyrektywę MIFID oraz przepisy szwajcarskiej Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Autorka wskazuje na niektóre zmiany w regulacji szwajcarskiej dokonane w ramach ostatniej nowelizacji przepisów ustawy, jak również zwraca uwagę na wybrane elementy regulacji unijnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Nieborak, Tomasz Rec.

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm

This publication is protected and available only for logged users.