Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego - Wstęp

Subject and Keywords:

rynek kapitałowy ; fundusze inwestycyjne ; akty wykonawcze i delegowane ; klient detaliczny ; wertykalny i horyzontalny skutek dyrektyw ; przedsiębiorstwa inwestycyjne ; UCITS ; klient profesjonalny ; usługi inwestycyjne ; doktryna odpowiedzialności odszkodowawczej ; rynek finansowy Unii Europejskiej ; zarządzanie aktywami ; zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego ; skutki niedochowania obowiązków informacyjnych ; dystrybutorzy jednostek uczestnictwa ; firma inwestycyjna ; MiFID ; implementacja i transpozycja dyrektywy ; doradztwo inwestycyjne ; bezpośrednie stosowanie dyrektyw ; MiFIR ; obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Pakiet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), obejmujący trzy unijne akty prawne, wzajemnie ze sobą powiązane, które są przedmiotem rozważań niniejszej monografii, tj.: dyrektywa 2004/39/WE, dyrektywa Komisji 2006/73/WE, rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1287/2006, stanowi regulację prawną, która ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania rynku instrumentów finansowych (rynku kapitałowego), będącego elementem jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Niniejsza monografia prezentuje różne aspekty ochrony inwestora, zwłaszcza nieprofesjonalnego klienta usług inwestycyjnych, która stała się celem regulacji MIFID. Jej wyznacznikiem było także stworzenie wzorca działania transparentnej firmy inwestycyjnej, zgodnie z zasadą najlepszego zlecenia i wzorca klienta, świadomego ryzyka i swoich uprawnień na rynku finansowym. Przedstawiana monografia, w kompleksowy sposób, nie tylko prywatno -(przede wszystkim rozwiązania nakierowane na ochronę inwestorów), ale i publicznoprawny (m.in. procesy licencyjne, wymogi w odniesieniu do kadry zarządzającej), porusza wszystkie wskazane i istotne dla funkcjonowania rynku finansowego kwestie i jednocześnie nawiązuje do projektowanych zmian w tym zakresie w przededniu ich uchwalenia (organy prawodawcze osiągnęły właśnie porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu regulacji nowego pakietu MiFID II.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego ; Nieborak, Tomasz Rec. ; Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus

Date:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK ; WR U/PAdjm