Object

Title: Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja MIFID - skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego

Subject and Keywords:

rynek finansowy Unii Europejskiej   rynek kapitałowy   usługi inwestycyjne   MiFID   MiFIR   implementacja i transpozycja dyrektywy   doktryna odpowiedzialności odszkodowawczej   zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego   bezpośrednie stosowanie dyrektyw   wertykalny i horyzontalny skutek dyrektyw   obowiązki informacyjne firm inwestycyjnych   dystrybutorzy jednostek uczestnictwa   przedsiębiorstwa inwestycyjne   fundusze inwestycyjne   doradztwo inwestycyjne   firma inwestycyjna   klient detaliczny   klient profesjonalny   skutki niedochowania obowiązków informacyjnych   akty wykonawcze i delegowane   zarządzanie aktywami   UCITS

Description:

Stan prawny na koniec grudnia 2013 r.

Abstract:

Pakiet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), obejmujący trzy unijne akty prawne, wzajemnie ze sobą powiązane, które są przedmiotem rozważań niniejszej monografii, tj.: dyrektywa 2004/39/WE, dyrektywa Komisji 2006/73/WE, rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1287/2006, stanowi regulację prawną, która ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania rynku instrumentów finansowych (rynku kapitałowego), będącego elementem jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej. Niniejsza monografia prezentuje różne aspekty ochrony inwestora, zwłaszcza nieprofesjonalnego klienta usług inwestycyjnych, która stała się celem regulacji MIFID. Jej wyznacznikiem było także stworzenie wzorca działania transparentnej firmy inwestycyjnej, zgodnie z zasadą najlepszego zlecenia i wzorca klienta, świadomego ryzyka i swoich uprawnień na rynku finansowym. Przedstawiana monografia, w kompleksowy sposób, nie tylko prywatno -(przede wszystkim rozwiązania nakierowane na ochronę inwestorów), ale i publicznoprawny (m.in. procesy licencyjne, wymogi w odniesieniu do kadry zarządzającej), porusza wszystkie wskazane i istotne dla funkcjonowania rynku finansowego kwestie i jednocześnie nawiązuje do projektowanych zmian w tym zakresie w przededniu ich uchwalenia (organy prawodawcze osiągnęły właśnie porozumienie dotyczące ostatecznego kształtu regulacji nowego pakietu MiFID II.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Nieborak, Tomasz Rec.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego   Uniwersytet Wrocławski. Koło Naukowe Prawa Finansowego Fiscus

Date:

2014

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-61370-62-8

Language:

pol

Relation:

(Studia Finansowoprawne ; nr 4)

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK   WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/46684

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information