Object

Available formats:

Download all

Title: Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wielopoziomowe zarządzanie migracjami. Rola Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich w kształtowaniu polityki integracyjnej w Polsce

Creator:

Matusz-Protasiewicz, Patrycja   click here to follow the link

Subject and Keywords:

Unia Europejska   imigracja   migracja międzynarodowa   polityka integracji imigrantów   Europejski Fundusz Integracji Obywateli Państw Trzecich   EFI

Abstract:

Prezentowana praca jest próbą analizy wspólnotowych działań na rzecz integracji imigrantów, kształtowanych przy użyciu nowych form i narzędzi zarządzania. Instytucje Unii Europejskiej nie posiadają kompetencji do prowadzenia wspólnotowej polityki integracji imigrantów, jednak podejmują wysiłki zmierzające do kształtowania wspólnych ram integracyjnych, stymulują wymianę dobrych praktyk stosowanych w krajach członkowskich, czy wreszcie promują proces wzajemnego uczenia się i transferu wiedzy wśród aktorów aktywnych w tym obszarze. Bardzo często narzędzia stosowane w tych działaniach są określane jako mało skuteczne, nie prowadzą bowiem do zmian legislacyjnych i implementowania konkretnych rozwiązań. Jednym z najbardziej wymiernych narzędzi wspólnotowych działań integracyjnych jest Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI). Celem analizy jest przedstawienie oddziaływania wspólnotowych rozwiązań w dziedzinie integracji imigrantów, szczególnie funduszu EFI, na kształtowanie polskich działań w tym obszarze. Polityka integracji imigrantów pozostaje w gestii państw członkowskich, a finansowanie działań integracyjnych z funduszu EFI, jest w państwach zachodnioeuropejskich uzupełnieniem dostępnych środków publicznych i prywatnych. Natomiast w nowych państwach członkowskich, które nie posiadają wypracowanych mechanizmów i strategii integracyjnych, zarówno działania instytucji UE, jak również finansowanie podejmowanych działań z funduszu EFI, może mieć zasadnicze znaczenie dla przyjmowanych rozwiązań systemowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Masternak-Kubiak, Małgorzata Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:45917   ISBN 978-83-61370-66-6

DOI:

10.23734/26.17.028

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 44)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Patrycja Matusz-Protasiewicz

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 18, 2014

Number of object content hits:

4 153

Number of object content views in ISSUU format

106

Number of object content views in PDF format

5107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/46033

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information