Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag na temat wybranych aspektów prawnych dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi

Creator:

Fiktus, Paweł

Subject and Keywords:

niewolnictwo ; handel ludźmi ; Konwencja w sprawie niewolnictwa (1926) ; Konwencja z Palermo (2000) ; Europejska Konwencja Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Description:

Przedstawiane prace są rozwinięciem referatów wygłoszonych w trakcie Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, odbywającej się w dniach 6–7 czerwca 2013 organizowanej wspólnie przez dwa uniwersytety (Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Opolski), a także prac przekazanych przez jej uczestników

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Maciejewski, Marek (1950- ). Red. ; Wójtowicz, Krzysztof (1947- ). Red. ; Bator, Andrzej (1956- ). Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-50-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 42)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm