Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Województwo jako kreator rozwoju regionalnego

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka ; Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

regiony ; województwo ; rozwój ; samorząd terytorialny

Description:

Podobnie jak administracja rządowa na poziomie kraju, tak samorząd województwa pełni rolę kreatora rozwoju w regionie. Samorząd województwa ma wspierać, promować i tworzyć warunki dla działań rozwojowych podejmowanych przez różnych aktorów (publicznych, prywatnych) w regionie; bez ich udziału nie jest możliwe uruchomienie rozwoju regionu. Dlatego pożądaną metodą jest sieciowanie współpracy, której celem jest zapewnienie udziału różnych podmiotów w planowaniu i implementacji rozwoju regionalnego. Jednocześnie niezbędne jest postrzeganie regionu jako integralnej całości, w której ramach samorząd województwa pełni rolę inicjatora i koordynatora sieci. W artykule zaprezentowano przykłady współpracy sieciowej inicjowane przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK