Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Program opieki nad zabytkami jako forma polityki administracji samorządowej

Creator:

Schmidt, Piotr

Subject and Keywords:

zabytki ; ochrona zabytków ; opieka nad zabytkami ; polityka administracyjna ; gmina ; powiat ; województwo

Description:

Reforma administracji publicznej stworzyła ramy organizacyjne dla nowego ustroju organów ochrony zabytków w Polsce, co nastąpiło częściowo w 1999 roku, a następnie w związku z przyjęciem nowych regulacji prawnych w 2003 r. Na mocy nowych przepisów dzięki rozróżnieniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami organom jednostek samorządu terytorialnego powierzono częściowo zadania w zakresie ochrony zabytków (gmina i powiat), a częściowo w zakresie opieki nad zabytkami (gmina, powiat i województwo). Zwłaszcza ten drugi zakres skłania jednostki samorządu terytorialnego do formułowania celów i prowadzenia polityki opieki nad zabytkami, czemu poświęcony został artykuł.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK