Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie zasady legalizmu w procesie planowania wydatków budżetowych gminy

Creator:

Mieszkała, Krystian

Subject and Keywords:

budżet jednostki samorządu terytorialnego ; gmina ; samorząd terytorialny ; wydatki publiczne ; praworządność ; zasada legalizmu

Description:

Ukształtowany w wyniku reformy z 1998 roku ustrój samorządu terytorialnego realizuje konstytucyjną gwarancję samodzielności jednostek samorządu terytorialnego m.in. w zakresie samodzielności finansowej wyrażającej się także w samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania wydatków z budżetu tych jednostek. W artykule przeprowadzona zostanie analiza przepisów konstytucyjnych i ustawowych w świetle ich interpretacji orzeczniczej i doktrynalnej celem ustalenia wpływu konstytucyjnej zasady legalizmu w działaniu organów władzy publicznej na realizację samodzielności wydatkowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK