Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola subwencji ogólnej w finansowaniu województwa samorządowego

Creator:

Duliba, Sonia

Subject and Keywords:

jednostka samorządu terytorialnego   dochody jednostek samorządu terytorialnego   dotacje unijne   subwencje

Description:

Konstytucyjnie gwarantowana samodzielność jednostek samorządu terytorialnego nie oznacza ich samodzielności finansowej. Obok dochodów własnych znaczącym źródłem dochodów tych jednostek są dotacje i subwencje z budżetu państwa. Artykuł poświęcony jest analizie stanu prawnego oraz stanu doktryny polskiej w kwestii subwencji ogólnej, jako jednego z rodzajów subwencji udzielanych województwom samorządowym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK