Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Struktura gminnej subwencji ogólnej

Creator:

Małkiewicz, Agnieszka

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; subwencje ; jednostka samorządu terytorialnego ; dochody jednostek samorządu terytorialnego ; dotacja ; subwencje ogólne

Description:

Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego gwarantowana przez Konstytucję i ustawy ustrojowe nie tylko nie gwarantuje rzeczywistej samodzielności finansowej tym jednostkom, ale też nie wyłącza obowiązku państwa w udzielaniu im pomocy finansowej. Ustawy z zakresu prawa finansów publicznych oraz doktryna do dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaliczają dotacje i subwencje z budżetu państwa na wykonywanie wskazanych prawem zadań. Artykuł poświęcony jest analizie prawnej i doktrynalnej jednej z kategorii subwencji, jaką jest subwencja ogólna.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK