Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Procedura pozyskiwania środków z funduszy europejskich w celu realizacji polityki regionalnej

Creator:

Kot, Oliwia

Subject and Keywords:

fundusz europejski   polityka rozwoju   kwalifikowalność projektów   matryca logiczna   generator wniosków

Description:

Reforma terytorialna warunkująca przeprowadzenie reformy ustrojowej samorządu terytorialnego wykreowała w efekcie nowy podmiot w postaci województwa samorządowego o randze regionu. Stał się on ośrodkiem regionalnego rozwoju wykorzystującym instrumenty finansowania z funduszy unijnych na potrzeby nie tylko własne, ale też potrzeby jednostek samorządu lokalnego z jego obszaru. Artykuł poświęcony jest analizie procedury aplikowania o środki z tych funduszy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK