Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organy jednostek samorządu terytorialnego jako organy egzekucyjne

Creator:

Jamróz, Agata

Subject and Keywords:

postępowanie egzekucyjne ; organ egzekucyjny ; egzekutor ; wierzyciel ; zobowiązany ; egzekucja administracyjna należności pieniężnych ; egzekucja administracyjna należności niepieniężnych ; środek egzekucyjny

Description:

Reforma terytorialna umożliwiła reformę ustrojową samorządu terytorialnego, w wyniku której obok gminy powstały samorządowy powiat i województwo. Organy tych jednostek w zakresie wykonywania przypisanych im kompetencjom zadań z zakresu administracji publicznej zyskały uprawnienia w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych w administracji. Artykuł poświęcony jest analizie przepisów ustaw, na podstawie których organy samorządowe występują w roli organów egzekucyjnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK