Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wnoszenie i doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w e-Urzędzie

Creator:

Czerwińska, Berenika

Subject and Keywords:

informatyzacja   komunikacja elektroniczna   elektroniczna platforma usług administracji publicznej   instrukcja kancelaryjna   poczta elektroniczna   dokument elektroniczny   podpis elektroniczny   system teleinformatyczny

Description:

Minione 15 lat funkcjonowania administracji publicznej to nie tylko okres praktycznego stosowania jej terytorialnych i ustrojowych uwarunkowań wynikających z reform 1998 roku, ale też okres, w którym wprowadzane są nowe technologie związane z komunikacją. Artykuł poświęcony jest opisowi kolejnych etapów wprowadzania komunikacji elektronicznej do codziennego funkcjonowania urzędów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, łącznie z koncepcją e-Urzędu. Przedmiotem analizy jest także dostosowanie przepisów proceduralno-prawnych do zastosowania komunikacji elektronicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK