Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reforma samorządowa kraju – jej skutki w sferze prawa cywilnego. Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego – wybrane aspekty

Creator:

Hirnle, Jakub Adam

Subject and Keywords:

reforma terytorialna ; osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego ; statio municipii ; odpowiedzialność osoby prawnej ; mienie komunalne ; gospodarka nieruchomościami ; gospodarka komunalna

Description:

Reforma terytorialna umożliwiła przeprowadzenie reformy ustrojowej samorządu terytorialnego, w której wyniku wykreowane zostały nowe jednostki samorządu terytorialnego – powiat i województwo. Wyposażone zostały one w te same przymioty samodzielności, jakimi do tej pory cieszyła się wyłącznie gmina. Artykuł poświęcony jest zagadnieniu osobowości prawnej w sferze prawa cywilnego gmin, powiatów i województw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK