Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Miasto na prawach powiatu – specyficzne połączenie gminy i powiatu

Creator:

Michalska, Justyna

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   gmina   powiat   województwo   miasto na prawach powiatu

Description:

Jednym z następstw reformy z 1998 roku było wykreowanie – obok powiatu i województwa jako nowych typów jednostek samorządu terytorialnego – nowego typu jednostki o charakterze hybrydowym – miasta na prawach powiatu. Autorzy tego rozwiązania nawiązywali oczywiście do znanych konstrukcji prawnych rodzimych (miast wydzielonych z powiatów z okresu międzywojennego i powiatów miejskich z okresu PRL), a także obcych (np. niemieckich miast wyłączonych z powiatów). W artykule przeprowadzona zostanie analiza ustrojowoprawna tej konstrukcji zmierzająca do ustalenia, na ile miasto jest powiatem, a na ile ciągle gminą, w wyniku tak specyficznego połączenia obu funkcji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK