Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Decentralizacja finansów publicznych a finanse jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Kapusta, Piotr

Subject and Keywords:

decentralizacja   decentralizacja terytorialna   decentralizacja funkcjonalna   finanse publiczne   samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

Description:

Przyjęta jako zasada konstytucyjna ustroju państwa decentralizacja władzy publicznej znajduje swoje szczególne zastosowanie w ustroju samorządu terytorialnego powstałego w wyniku reformy z 1998 roku. Artykuł poświęcony jest analizie znaczenia decentralizacji finansów publicznych dla samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK