Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa

Creator:

Cendrowicz, Dominika

Subject and Keywords:

regiony ; samorząd województwa ; pomoc społeczna ; strategia rozwoju polityki społecznej ; regionalne ośrodki polityki społecznej

Description:

Reforma terytorialna stworzyła podstawę dla reformy administracyjnej – reformy ustroju samorządu terytorialnego, w której wyniku powstało województwo samorządowe. Zostało ono wyposażone w kategorię zadań administracji publicznych określonych jako zadania własne województwa. Wśród tych zadań wymienione są zadania z zakresu pomocy społecznej o charakterze wojewódzkim, co wskazuje na podział zadań z tego zakresu między gminy, powiaty i województwa w zależności od stopnia bezpośredniości i specjalizacji ich wykonywania względem świadczeniobiorców. Artykuł poświęcony jest analizie tej sfery działania administracji publicznej w kierunku ustalenia specyfiki zadań wykonywanych przez województwo samorządowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK