Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego na prawa i obowiązki jednostki

Creator:

Mielczarek, Justyna

Subject and Keywords:

województwo   urząd marszałkowski   zarząd województwa   marszałek województwa   regulamin organizacyjny   prawo wewnętrzne

Description:

Reforma terytorialna, warunkując przeprowadzenie reformy ustrojowej samorządu terytorialnego, doprowadziła do powstania nowej jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest województwo. Swoje zadania wykonuje ono za pośrednictwem organów – stanowiącego i kontrolnego (sejmiku województwa) oraz wykonawczego (zarządu województwa). Zarząd województwa realizuje swoje kompetencje, wykorzystując aparat pomocniczy – urząd marszałkowski i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie samorządowe osoby prawne. Zadania własne województwa służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców województwa, tym samym stosowanie prawnych form działania przy ich wykonywaniu kształtuje sytuację prawną mieszkańca jako jednostki. Artykuł podejmuje próbę ustalenia, na ile regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego może także kształtować zakres praw i obowiązków mieszkańca województwa jako jednostki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.   Uniwersytet Wrocławski

Date:

2013

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 40)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK