Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Derecho Puertorriqueño y descripción general de su historia. Es un sistema norteamericano o un sistema civilista europeo?

Alternative title:

Prawo portorykańskie – zarys historyczny. Czy jest systemem precedensowym, czy europejskim systemem prawa skodyfikowanego?

Creator:

Gutierrez, Patryk

Subject and Keywords:

prawo portorykańskie   konstytucja   Portoryko - prawo   derecho puertorriqueńo   Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico   fuentes del derecho   historia del derecho puertorriqueño

Abstract:

Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: Czy prawo portorykańskie należy obecnie do systemu anglosaskiego prawa precedensowego, czy może jednak jest prawemskodyfi kowanym? Innymi słowy, czy prawo to jest bliższe systemowi kontynentalno-europejskiemu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date:

2013

Detailed Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-933222-5-1

Language:

spa   pol

Relation:

(Acta Erasmiana ; t. 5)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Acta Erasmiana. Varia

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych & Authors

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm