PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne. Wydanie drugie, zaktualizowane i rozszerzone

Creator:

Korczak, Jerzy   Lisowski, Piotr (1964- )   Ostapski, Adam

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny   jednostki samorządu terytorialnego   związki jednostek samorządu terytorialnego   jednostki pomocnicze gminy   samorządowe jednostki organizacyjne   administracja publiczna   prawo administracyjne   prawo ustrojowe   decentralizacja   gmina   powiat   województwo samorządowe   nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

Abstract:

Podręcznik jest wynikiem pracy zespołowej obecnych i byłych pracowników Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowi on nawiązanie do wcześniej wydawanych pozycji z zakresu ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Poprzedzają go prace zbiorowe: Studia nad samorządem terytorialnym pod red. Adama Błasia, Kolonia Ltd 2001 oraz Powiat pod red. Jana Bocia, Kolonia Ltd 2000, które miały charakter rozważań doktrynalnych, podczas gdy niniejsza ma służyć przede wszystkim pomocą w prowadzeniu ćwiczeń i konwersatoriów.  
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Miemiec, Marcin. Rec.

Date:

2013

Detailed Type:

ebook

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-57-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (e-Podręczniki)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski

Autor opisu:

TK