Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Darowizna i pożyczka – spór o opodatkowanie w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych – studium przypadku : (odnowienie obowiązku podatkowego na skutek powołania się podatnika na nabycie w drodze darowizny lub pożyczki przed organem podatkowym – studium przypadku)

Creator:

Skwierczyńska, Ewelina

Subject and Keywords:

pożyczki ; prawo podatkowe ; darowizna ; podatek od spadków i darowizn ; podatek od czynności cywilnoprawnych ; podatnik ; organ podatkowy ; ordynacja podatkowa

Description:

Rreferaty przygotowane na Studencką Konferencję Naukową „Podatnik versus organ podatkowy”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 8 i 9 grudnia 2011 r.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Huchla, Andrzej. Red. ; Borszowski, Paweł. Red. ; Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.

Date:

2011

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-92-5

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (Studia Finansowoprawne ; nr 2)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm