Object

Planned object

Title: Czas na nowe horyzonty : ochotnicze straże pożarne a ochrona ludności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czas na nowe horyzonty : ochotnicze straże pożarne a ochrona ludności

Alternative title:

Time for new horizones : Voluntary Fire Brigades and civil protection

Group publication title:

Powszechna ochrona ludności : Krajowy system ratowniczy : Ochotnicze straże pożarne

Creator:

Leśniakiewicz, Wiesław B.

Subject and Keywords:

voluntary fire brigades   civil protection   emergency management  
ochotnicze straże pożarne   ochrona ludności   zarządzanie kryzysowe

Description:

Stan prawny na 29 października 2021 r.

Abstract:

Voluntary Fire Brigades are realizing tasks in cooperation with State Fire Services. However voluntary fire brigades are fulfilling also other goals related with civil protection. New sources of danger are causing that voluntary fire brigades needs a new law.  

Ochotnicze straże pożarne realizują zadania ochrony przeciwpożarowej wraz z Państwową Strażą Pożarną. Jednakże ochotnicze straże pożarne wykonują także inne zadania na rzecz ochrony ludności. Powstające nowe źródła niebezpieczeństw powodują konieczność nowego uregulowania ochotniczych straży pożarnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Raduła, Michał. Red.   Bobowski, Sebastian. Rec.   Nowicki, Henryk. Rec.

Date issued:

2023

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 205)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146982

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information