Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Charakterystyka zagrożeń górniczych w polskim prawie – wybrane aspekty

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Charakterystyka zagrożeń górniczych w polskim prawie – wybrane aspekty

Tytuł odmienny:

Characteristics of mining hazards in Polish law – selected aspects

Tytuł publikacji grupowej:

Powszechna ochrona ludności : Krajowy system ratowniczy : Ochotnicze straże pożarne

Twórca:

Kołecki, Jakub Krzysztof

ORCID:

0000-0001-5135-9396

Temat i słowa kluczowe:

mining hazard   security   type of mining plant   type of minerals mined   mining entrepreneur  
zagrożenie górnicze   bezpieczeństwo   typ zakładu górniczego   rodzaj wydobywanych kopalin   przedsiębiorca górniczy

Opis:

Stan prawny na 29 października 2021 r.

Abstrakt:

Mining threats are a serious problem related to human mining activity. The problem of their occurrence has been extensively regulated by law and has been the subject of numerous court decisions. Due to the heterogeneity of threats, at the same time the methods of preventing them are characterized by a great variety. Steps that should be taken in accordance with the law, inter alia, by competent state authorities, entrepreneurs conducting mining activity or other specific entities legally related to the mining industry, often differ significantly. These differences are particularly visible in the context of the type of threats encountered in the course of carrying out this activity. In this article, the author wishes to analyze selected mining hazards in the light of Polish law regulations. This is to be achieved through the systematization of threats, which is intended to emphasize the common elements and the differences between them. The article is also intended to be a contribution to the next publication of the results of future research aimed at the description and exegesis of the most important police duties imposed on mining entrepreneurs in this field. They result to a large extent from the way in which the issues of mining hazards are regulated in Polish law.  

Zagrożenia górnicze są doniosłym problemem związanym z działalnością górniczą człowieka. Problem ich występowania doczekał się bogatej regulacji prawnej oraz był przedmiotem licznych orzeczeń sądowych. Ze względu na niejednorodność zagrożeń sposoby zapobiegania im cechuje duża różnorodność. Kroki, które zgodnie z prawem powinny być podejmowane m.in. przez właściwe organy państwa, przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą lub inne określone podmioty, prawnie powiązane z branżą górniczą, częstokroć mocno różnią się pomiędzy sobą. Różnice te są widoczne szczególnie w kontekście rodzaju zagrożeń, z jakimi przychodzi się spotykać w toku wykonywania tej działalności. Autor w niniejszym artykule pragnie dokonać analizy wybranych zagrożeń górniczych w świetle regulacji polskiego prawa. Służyć ma temu dokonana systematyzacja zagrożeń, która ma w założeniu podkreślić elementy wspólne i różnice pomiędzy nimi. Artykuł stanowić ma także w zamyśle autora przyczynek do przeprowadzenia w kolejnej publikacji badań, ukierunkowanych na opis i egzegezę najważniejszych obowiązków policyjnych ciążących na przedsiębiorcach górniczych w tej dziedzinie. Wynikają one bowiem w znaczącym stopniu ze sposobu regulacji problematyki zagrożeń górniczych w polskim prawie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

Współtwórca:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Raduła, Michał. Red.   Bobowski, Sebastian. Rec.   Nowicki, Henryk. Rec.

Data wydania:

2023

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

chapter  
rozdział

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 205)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 wrz 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146917

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji