Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Ratownictwo medyczne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Tytuł odmienny:

Medical rescue in the internal security system of the state

Tytuł publikacji grupowej:

Powszechna ochrona ludności : Krajowy system ratowniczy : Ochotnicze straże pożarne

Twórca:

Godziński, Jan   Paplicki, Mateusz

ORCID:

0000-0001-9687-7146   0000-0002-4169-9298

Temat i słowa kluczowe:

medical rescue system   State Medical Rescue system   health safety   internal security  
ratownictwo medyczne   system Państwowego Ratownictwa Medycznego   bezpieczeństwo zdrowotne   bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis:

Stan prawny na 29 października 2021 r.

Abstrakt:

The Constitution of the Republic of Poland obliges public administration bodies to ensure the security of citizens. The authorities fulfill this constitutional obligation by establishing and maintaining appropriate emergency services. In Poland the State Medical Rescue System was creatied to provide medical assistance to people in a state of sudden health risk. Medical rescue is crucial for the sense of security of citizens because it provides help in the case of individual events related to a threat to life and health and also in situations of mass events. State authorities have created this system and are absolutely interested in its operation and effective operation. The current system of the State Medical Rescue is not a perfect institution but it requires change according to the opinion of people participating in its operation and using its services. Problems in the functioning of the State Medical Rescue Service result from, among others, limited access to primary and specialist health care and the lack of an effective mechanism capable of limiting the provision of services in hospital emergency departments to people who did not require it.  

Konstytucja RP nakłada na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Organy wypełniają ten konstytucyjny obowiązek poprzez powołanie oraz utrzymanie odpowiednich służb ratunkowych. W Polsce do udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego utworzony został system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownictwo medyczne ma kluczowe znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa obywateli, ponieważ niesie pomoc zarówno w przypadku pojedynczych zdarzeń związanych z zagrożeniem życia i zdrowia, ale również w sytuacjach wystąpienia zdarzeń o charakterze masowym. Organy państwa stworzyły ten system i są bezwzględnie zainteresowane jego prowadzeniem i efektywnym działaniem. Obecny system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w ocenie zarówno osób uczestniczących w jego funkcjonowaniu, jak i korzystających z jego usług, nie jest instytucją doskonałą, ale wymagającą zmian. Problemy w funkcjonowaniu Państwowego Ratownictwa Medycznego wynikają m.in. z ograniczonej dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz braku skutecznego mechanizmu, który jest w stanie ograniczyć udzielanie świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych osobom, które tego nie wymagały.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.

Współtwórca:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Raduła, Michał. Red.   Bobowski, Sebastian. Rec.   Nowicki, Henryk. Rec.

Data wydania:

2023

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

chapter  
rozdział

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 205)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 wrz 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146911

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji