Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność zawodowa wykonawcy w prawie zamówień publicznych

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Przeszło, Ewa

ORCID:

0000-0002-9649-4134

Subject and Keywords:

wykonawca   działalność zawodowa   zdolność zawodowa   kwalifikacje   zamówienia publiczne

Abstract:

W sytuacji niewyjaśnienia określenia „działalność zawodowa” na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy zastanowić się nad jego znaczeniem i treścią oraz ustalić jego związek z wykonawcą zamówienia publicznego. Z przepisów spoza sfery prawa zamówień publicznych wynika bowiem, że działalność zawodowa może być ujmowana jako zespół czynności o określonym przedmiocie, a ponadto jako wykonywana w określony sposób działalność gospodarcza oraz czynności prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Działalność zawodowa to także zespół czynności określonego wykonawcy, który dysponuje uprawnieniami, w tym kwalifikacjami, do realizacji konkretnego zamówienia publicznego, oraz jego zdolność zawodowa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.83

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal