Obiekt

Tytuł: Prognoza kryminologiczna w polityce karania

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prognoza kryminologiczna w polityce karania

Tytuł odmienny:

Criminological forecast in punishment policy

Tytuł publikacji grupowej:

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 63, 2022

Twórca:

Wiciński, Grzegorz

ORCID:

0000-0001-7790-5527

Temat i słowa kluczowe:

punishment policy   criminological forecast   criminal law   executive criminal law   penitentiary law   the principle of individualisation   goals of punishment   rehabilitation   social readaptation (reintegration)   retributivism   utilitarianism   types and kinds of prisons   deprivation of liberty   restriction of liberty   probation measures   recidivism  
polityka karania   prognoza kryminologiczna   prawo karne   prawo karne wykonawcze   prawo penitencjarne   zasada indywidualizacji   cele kary   resocjalizacja   readaptacja społeczna (reintegracja)   retrybutywizm   utylitaryzm   typy i rodzaje zakładów karnych   kara pozbawienia wolności   kara ograniczenia wolności   środki probacyjne   recydywa

Abstrakt:

Punishing perpetrators of crimes takes place in two stages. The first is the procedure leading to a court judgment in a specific case (jurisdictional proceedings) and the second relates to the execution of a final ruling (enforcement proceedings). In terms of the procedural as well as the content-related aspects, both types of proceedings are based onthe provisions of the Penal Code and the Executive Penal Code. In the light of these provisions, the primary purpose of punishment is social readaptation of the perpetrator (reintegration). Such legal regulations prove the coherence of normative solutions inthe area of criminal law in the broad sense.There are close relations between criminal law and the policy regarding the execution of penalties, in which the legal norm on the one hand reflects the assumptions of the criminal policy, and on the other — serves its implementation. Punishing perpetrators is a prospective action (with a view to the future), which by nature presupposes the need for individual criminological forecasting in terms of selecting the means and methods of impact as well as the future behavior of the perpetrator. Therefore, criminological forecasting must also be convergent and complementary in the area of punishment policy, which in turn confirms the thesis about systemic coherence of law and punishment policy.  

Karanie sprawców przestępstw odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest procedura, która prowadzi do wydania przez sąd wyroku w konkretnej sprawie (postepowanie jurysdykcyjne), drugi natomiast wiąże się z wykonaniem prawomocnego orzeczenia (postępowanie wykonawcze). W wymiarze zarówno proceduralnym, jak i merytorycznym oba rodzaje postępowań oparte są na przepisach kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego. W ich świetle podstawowym celem karania jest readaptacja społeczna sprawcy (reintegracja). Takie regulacje prawne świadczą o spójności rozwiązań normatywnych w obszarze prawa karnego sensu largo. Pomiędzy prawem karnym a polityką wykonania kar zachodzą bliskie relacje, w których norma prawna z jednej strony odzwierciedla założenia polityki kryminalnej, a z drugiej — służy jej realizacji. Karanie sprawców jest działaniem prospektywnym (z myślą o przyszłości), co z natury rzeczy zakłada konieczność indywidualnego prognozowania kryminologicznego w zakresie doboru środków i metod oddziaływania oraz przyszłego zachowania się sprawcy. Prognozowanie kryminologiczne również musi być zatem zbieżne i komplementarne w obszarze polityki karania, co z kolei potwierdza tezę o spójności systemowej prawa i polityki karania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kalisz, Tomasz. Red.

Data wydania:

2022

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136444   ISSN 2084-5065   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2084-5065.63.5

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-666; No 4108

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

17 lip 2023

Data dodania obiektu:

10 lut 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

98

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

103

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146288

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Prognoza kryminologiczna w polityce karania 17 lip 2023

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji