Obiekt

Tytuł: Gmina w systemie transformacji energetycznej Niemiec (uwagi na tle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii 2021)

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Gmina w systemie transformacji energetycznej Niemiec (uwagi na tle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii 2021)

Tytuł odmienny:

Local Government and the Transformation of the Energy System in Germany (Remarks on the Renewable Energy Sources Act, Version 2021)

Tytuł publikacji grupowej:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2021, 333. Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego

Twórca:

Kusiak-Winter, Renata

ORCID:

0000-0002-8202-1360

Temat i słowa kluczowe:

local government in Germany   transformation of the energy system   renewable energy sources  
gmina w Niemczech   transformacja energetyczna   odnawialne źródła energii

Abstrakt:

The concept of energy transformation resulting from the European Green Deal is based not only on the transformation of the energy sector, but also implies a change in the way the economy and, consequently, the society functions. This, in turn, requires the active involvement of public authorities of the central level as well as local authorities, closest to the citizen. Therefore, the aim of this article is to present the latest legal regulations in Germany aimed at the involvement of local self-government in the support system for energy from renewable sources.  

Koncepcja transformacji energetycznej wynikająca z Europejskiego Zielonego Ładu zasadza się nie tylko na transformacji sektora energetycznego, ale zakłada zmianę sposobu funkcjonowania gospodarki i w konsekwencji również społeczeństwa. To z kolei wymaga aktywnego zaangażowania władz publicznych poziomu centralnego oraz władz lokalnych, usytuowanych najbliżej obywatela. W związku z tym, że doświadczenia niemieckie w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii uchodzą za wzorcowe nie tylko w Europie, ale i na świecie, celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań prawnych przyjętych w Niemczech, umożliwiających uczestnictwo władz lokalnych w systemie wsparcia energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy. Red.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136355   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.333.8

Źródło:

PAd P 101182 II

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4058)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

3 lut 2023

Data dodania obiektu:

3 lut 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

14

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

18

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146145

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji