Object

Title: Statut spadkowy przy umowach dziedziczenia — Glosa do postanowienia SN z dnia 19 marca 2021 roku, III CSKP 69/21

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Statut spadkowy przy umowach dziedziczenia — Glosa do postanowienia SN z dnia 19 marca 2021 roku, III CSKP 69/21

Alternative title:

Inheritance statutes for inheritance contracts: glossary to the Decision of the Supreme Court of 19 March 2021, III CSKP 69/21

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 128

Creator:

Rzewuski, Maciej

ORCID:

0000-0001-5637-9257

Subject and Keywords:

inheritance law   testator   heir   inheritance contracts   inheritance  
prawo spadkowe   spadkodawca   spadkobierca   umowa dziedziczenia   dziedziczenie

Abstract:

The subject of the study is a complex and multifaceted, and at the same time extremely important — especially from a practical point of view — issue in the field of international inheritance law. The problem revolves around a situation more and more frequent in recent times, where a Pole living permanently abroad (in this case in Germany) decides to dispose of their property in the event of death. The assessment of the admissibility of such behavior and the legal effects of the disposition prepared in Germany by the courts of both instances as well as by the Supreme Court seems to ignore important substantive issues which, if taken into account, could change the position of the courts expressed in the present case. An additional argument justifying the need for a thorough analysis of the above-mentioned decision is the fact that it may be the beginning of the shaping of the jurisprudence in inheritance cases with a cross-border element. However, this line of reasoning — for the reasons presented in this gloss — does not seem correct.  

Przedmiotem opracowania jest skomplikowane i wielowątkowe, a przy tym niezwykle istotne — zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia — zagadnienie z zakresu międzynarodowego prawa spadkowego. Problem dotyczy coraz częstszej w ostatnich czasach sytuacji, w której Polak mieszkający na stałe za granicą (w tym wypadku w Republice Federalnej Niemiec) decyduje się na rozrządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Dokonana przez sądy obu instancji, a także przez Sąd Najwyższy ocena dopuszczalności takiego zachowania oraz skutków prawnych spo-rządzonego w Niemczech rozrządzenia zdaje się pomijać ważne kwestie merytoryczne, których uwzględnienie mogłoby odmienić stanowisko sądów wyrażone na gruncie przedmiotowej sprawy. Dodatkowym argumentem uzasadniającym potrzebę dokonania wnikliwej analizy wskazanego rozstrzygnięcia jest to, że może ono być początkiem kształtowania się linii orzeczniczej w sprawach spadkowych z elementem transgranicznym. Linia ta jednak — z przyczyn przedstawionych w niniejszej glosie — wydaje się wątpliwa.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136282   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.128.13

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 25, 2023

Number of object content hits:

51

Number of object content views in PDF format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146085

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information