Object

Title: Podmiotowe aspekty prawa do świadczeń rodzinnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podmiotowe aspekty prawa do świadczeń rodzinnych

Alternative title:

Subjective aspects of the right to family benefits

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2022, 128

Creator:

Cendrowicz, Dominika

ORCID:

0000-0002-2358-7188

Subject and Keywords:

family benefits   subjective criteria   persons with disabilities   carer’s allowance   family  
świadczenia rodzinne   kryteria podmiotowe   osoby z niepełnosprawnościami   dodatek pielęgnacyjny   rodzina

Abstract:

The aim of the article is to analyze subjective criteria determining the right to family benefits. The problem of beneficiaries who are persons with disabilities was taken into consideration, as well as how the legal definition of the family included in the art. 3 para. 16 of the Act of 28 November 2003 on family benefits influences the right to family benefits. Conclusions and recommendations were also formulated regarding the subjective criteria which, according to the Act on family benefits, determine the possibility of applying for family benefits.  

Celem publikacji jest analiza kryteriów podmiotowych warunkujących prawo do świadczeń rodzinnych. Uwzględniona została problematyka beneficjentów świadczeń rodzinnych z niepełnosprawnościami, a także wpływ definicji rodziny zawartej w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych na przysługiwanie prawa do świadczeń rodzinnych. Sformułowane zostały także wnioski i postulaty w zakresie kryteriów podmiotowych, które zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych warunkują możliwość ubiegania się o regulowane tą ustawą świadczenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136272   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.128.3

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4116)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 25, 2023

Number of object content hits:

85

Number of object content views in PDF format

90

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information