Object

Title: Zasady dokonywania doręczeń po nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady dokonywania doręczeń po nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z 4 lipca 2019 roku

Alternative title:

Rules of delivery after the amendment K.P.C. introduced by the act of July 4, 2019

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Marszałkowska-Krześ, Elwira

ORCID:

0000-0003-3276-4438

Subject and Keywords:

service   documents   civil proceedings   service by bailiff  
doręczenia   pisma sądowe   postępowanie cywilne

Abstract:

The subject of the study is the service of documents to parties and other entities participating in civil proceedings, which is crucial for the proper course of civil proceedings. Correct delivery of pleadings and court documents has an impact on ensuring the implementation of legal and procedural protection. Service of pleadings and court documents is related to the commencement of procedural deadlines, but it also influences the observance of substantive legal deadlines. The article describes the new regulations on the rules of service conducted under the Act of 4 July 2019 on amendments to the Civil Procedure Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1469). However, issues related to service in European and international civil proceedings will be beyond the scope of the analysis. The study also raises the issue of service by bailiff .  

Przedmiotem opracowania jest istotne dla prawidłowego przebiegu postępowania cywilnego zagadnienie dokonywania doręczeń stronom oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu cywilnym. Prawidłowe dokonanie doręczeń pism procesowych i sądowych ma wpływ na zapewnienie realizacji ochrony prawnoprocesowej. Dokonanie doręczenia pism procesowych i sądowych wiąże się z rozpoczęciem biegu terminów procesowych, ale także ma wpływ na dochowanie terminów materialnoprawnych. W artykule opisane zostały przede wszystkim nowe regulacje w zakresie zasad dokonywania doręczeń wprowadzone na mocy ustawy z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), podjęto również kwestię doręczeń przez komornika sądowego. Poza zakresem analizy znalazły się natomiast zagadnienia dotyczące doręczeń w europejskim i międzynarodowym postępowaniu cywilnym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136227   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.31

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146026

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information