Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O zakazie stosowania kar cielesnych wobec małoletnich : polemika z artykułem Wioletty Jedleckiej

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Grudecki, Michał

ORCID:

0000-0002-5185-3770

Subject and Keywords:

prawo rodzinne   prawo karne   kontratyp prawo do karcenia   kary cielesne

Abstract:

Prezentowany artykuł stanowi polemikę z tekstem W. Jedleckiej pod tytułem Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego. Wspomniany tekst porusza ważne zagadnienie na styku prawa karnego oraz prawa rodzinnego. W opinii autora czyni to jednak w sposób nie do końca uporządkowany, a tezy w nim postawione są w niektórych miejscach z sobą sprzeczne. Niniejszy artykuł stanowi zaproszenie do szerszej dyskusji na temat relacji zakazu stosowania kar cielesnych wobec pozaustawowego kontratypu karcenia małoletnich oraz do pogłębienia zaprezentowanej argumentacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.19

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal