Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego jako akt nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Ostapski, Adam

ORCID:

0000-0002-9365-9415

Subject and Keywords:

decentralizacja   jednostki samorządu terytorialnego   nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego   akt nadzoru   wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia

Abstract:

Artykuł dotyczy instytucji wstrzymania wykonania przez organ nadzoru uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności odnosi się to do charakteru prawnego, skutków prawnych, które wywołuje, i możności zakwalifikowania tej formy działania administracji publicznej jako aktu nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji poddania jej bezpośredniej kontroli sądu administracyjnego, co jest ważkie z punktu widzenia kwestii ochrony samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal