Object

Title: Uprawnienia kuratora osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia kuratora osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

Alternative title:

Authority of the guardian ad litem in administrative proceedings

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Deryng-Dziuk, Anna

ORCID:

0000-0003-0714-2055

Subject and Keywords:

representative of an absent person   administrative procedure   art. 34 of the Administrative Procedure Code   powers   legal representative  
przedstawiciel osoby nieobecnej   postępowanie administracyjne   art. 34 k.p.a.   uprawnienia dyskrecjonalne   przedstawiciel procesowy

Abstract:

The article discusses the authority of a guardian (a representative in absentia) appointed in an administrative procedure for an absent person. The author presents a characteristic of such powers and attempts to systematise them. Selected matters concerning exercising the said powers as well as judicial practice concerning such matters are presented. The legal basis for the appointment of a guardian ad litem has also been discussed, which is art. 34 of the Administrative Procedure Code Act in conjunction with art. 184 of the Family and Guardianship Code Act. It was found that appropriate determination of powers entrusted to such a guardian brings certain doubts in practice, which mainly arise from the fact that there are no legal regulations in this regard.  

Artykuł dotyczy uprawnień kuratora (przedstawiciela dla osoby nieobecnej) ustanowionego w postępowaniu administracyjnym dla osoby nieobecnej. Autor przedstawia charakterystykę tych uprawnień oraz podejmuje próbę ich usystematyzowania. Przedstawia wybrane kwestie dotyczące wykonywania tych uprawnień oraz prezentuje stosowne orzecznictwo sądowe. W tekście omówione zostały także podstawy prawne ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym (art. 34 k.p.a.) w związku z art. 184 k.r.o. Stwierdzono, że właściwe zdefiniowanie uprawnień przysługujących takiemu kuratorowi budzi w praktyce pewne wątpliwości, które wynikają głównie z braku regulacji prawnej w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136164   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.12

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

34

Number of object content views in PDF format

40

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145905

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information