Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uprawnienia kuratora osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Deryng-Dziuk, Anna

ORCID:

0000-0003-0714-2055

Subject and Keywords:

przedstawiciel osoby nieobecnej   postępowanie administracyjne   art. 34 k.p.a.   uprawnienia dyskrecjonalne   przedstawiciel procesowy

Abstract:

Artykuł dotyczy uprawnień kuratora (przedstawiciela dla osoby nieobecnej) ustanowionego w postępowaniu administracyjnym dla osoby nieobecnej. Autor przedstawia charakterystykę tych uprawnień oraz podejmuje próbę ich usystematyzowania. Przedstawia wybrane kwestie dotyczące wykonywania tych uprawnień oraz prezentuje stosowne orzecznictwo sądowe. W tekście omówione zostały także podstawy prawne ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym (art. 34 k.p.a.) w związku z art. 184 k.r.o. Stwierdzono, że właściwe zdefiniowanie uprawnień przysługujących takiemu kuratorowi budzi w praktyce pewne wątpliwości, które wynikają głównie z braku regulacji prawnej w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.12

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal