Obiekt

Tytuł: Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w regulacjach ustawowych i praktyce ich stosowania

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w regulacjach ustawowych i praktyce ich stosowania

Tytuł odmienny:

Types of advance pricing agreements in statutory regulations and the practice of their application

Tytuł publikacji grupowej:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Twórca:

Kopyściańska, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1955-5949

Temat i słowa kluczowe:

advance pricing agreement   tax avoidance   OECD guidelines   related entities  
uprzednie porozumienie cenowe   unikanie opodatkowania   wytyczne OECD   podmioty powiązane

Abstrakt:

Due to its importance and the significance for public finances, the issue of preventing the negative phenomenon of tax avoidance became the subject of an OECD initiative. The aim of this initiative was to eliminate, or at least heavily counteract, the increasingly frequent practice of under-taxation and uncontrolled transfer of profits from one country to another. One of the solutions conducive to achieving the indicated goal is the possibility of concluding advance pricing agreements. Advance pricing agreements are also an important solution for taxpayers in this context. The provisions of the act on resolving double taxation disputes and concluding advance pricing agreements indicate three kinds (types) of advance pricing agreements, i.e. unilateral prior pricing agreement, bilateral pricing agreement, multilateral. The practice so far in Poland indicates that the most frequently performed procedure is the issuing of unilateral agreements.  

Ze względu na swoją doniosłość oraz znaczenie dla finansów publicznych problematyka zapobiegania negatywnemu zjawisku unikania opodatkowania stała się przedmiotem inicjatywy OECD. Celem tej inicjatywy było wyeliminowanie, a przynajmniej znaczne przeciwdziałanie, coraz częstszych praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i niekontrolowanego transferu zysków z jednego państwa do drugiego. Jednym z rozwiązań sprzyjających osiągnięciu wskazanego celu jest możliwość zawierania uprzednich porozumień cenowych. Uprzednie porozumienia cenowe stanowią w tym kontekście ważne także dla podatników rozwiązanie. Przepisy ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wskazują na trzy typy (rodzaje) uprzednich porozumień cenowych: jednostronne uprzednie porozumienie cenowe, dwustronne i wielostronne porozumienie cenowe. Dotychczasowa praktyka w Polsce wskazuje, że najczęściej przeprowadzaną procedurą jest wydawanie porozumień jednostronnych.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136155   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.3

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

20 sty 2023

Liczba wyświetleń treści obiektu:

37

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

40

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145894

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji