Object

Title: Postawy motywacyjne polskich podatników wobec płacenia podatków

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postawy motywacyjne polskich podatników wobec płacenia podatków

Alternative title:

The polish taxpayers’ motivational attitudes towards paying taxes

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Lotko, Ewa

ORCID:

0000-0001-6847-8308

Subject and Keywords:

tax morality   tax motivation   tax   taxpayers   motivational attitudes  
moralność podatkowa   motywacja podatkowa   podatek   podatnicy   postawy motywacyjne

Abstract:

The purpose of this article is to analyze taxpayers’ motivational attitudes towards paying taxes. Assuming that motivational attitudes are closely connected with the taxpayer’s reaction to tax, the adopted research problem is answering the question whether the motivational attitudes affect the acceptance of tax evasion. Given the interdisciplinary nature of the research and the implementation of the research objective, it was decided to conduct three types of research: quantitative research via the online survey, the secondary research consisting of analyzing the research results described in the literature and qualitative research (the interviews). The conducted research showed that the dominant attitudes of taxpayers are those that correspond to the forced approach to paying taxes, namely the resistance, the contestation, and the playing. The results confirm the relationship between the acceptance of tax evasion and: the tax justice, the amount of tax, the behavior of other taxpayers, the institutional trust, the relationship between the taxpayer and the tax administration.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza postaw motywacyjnych podatników wobec płacenia podatków. Zakładając, że postawy motywacyjne ściśle łączą się z reakcją podatnika na podatek, przyjęty problem badawczy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy postawy motywacyjne wpływają na akceptację uchylania się od opodatkowania. Mając na uwadze interdyscyplinarny charakter powziętych badań oraz realizację celu badawczego, zdecydowano się na przeprowadzenie trzech rodzajów badań: ilościowych (za pomocą ankiety internetowej), wtórnych (polegających na analizie opisanych w literaturze wyników badań) oraz jakościowych — wywiadów. Przeprowadzony rekonesans pozwolił ustalić, iż dominującymi postawami podatników są te, które odpowiadają wymuszonemu podejściu do płacenia podatków, a mianowicie postawy oporu, kontestacji i gry. Uzyskane wyniki potwierdzają zależność między sprawiedliwością podatków, ich wysokością, zachowaniem innych podatników, zaufaniem instytucjonalnym, relacją między podatnikiem i organem administracji skarbowej a akceptacją uchylania się od opodatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136153   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.1

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145892

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information