Object

Planned object

Title: Political system. Theories, analyses, arenas ; System polityczny. Teorie, analizy, areny ; Monografia okolicznościowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Antoszewskiemu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Political system. Theories, analyses, arenas  
System polityczny. Teorie, analizy, areny   Monografia okolicznościowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Antoszewskiemu

Creator:

Alberski, Robert. Red.   Żukiewicz, Przemysław. Red.

Subject and Keywords:

theory of politics   general systems theory   comparative politics   political system   Andrzej Antoszewski  
teoria polityki   ogólna teoria systemów   politologia porównawcza   system polityczny   Andrzej Antoszewski

Abstract:

The book contains the results of the research on political systems carried out by colleagues and former students of Andrzej Antoszewski. They point to the inspiration provided by his works, lectures and seminars. The monograph begins with a theoretical and methodological essay presenting the achievements of the Wrocław school of political systems over the last thirty years. The next two chapters take up critical reflections on the concepts of political system and democracy. The analytical part of the monograph consists of three chapters devoted to the analysis of arenas: supranational, national and local.  

Książka zawiera wyniki badań nad systemami politycznymi, jakie prowadzą współpracownicy i uczniowie Andrzeja Antoszewskiego. Wskazują oni na inspiracje, jakich dostarczyły im Jego prace, wykłady i seminaria. Monografię rozpoczyna szkic teoretyczno-metodologiczny prezentujący dorobek wrocławskiej szkoły systemów politycznych z ostatnich trzydziestu lat. W kolejnych dwóch rozdziałach podejmowany jest krytyczny namysł nad pojęciami systemu politycznego oraz demokracji. Na część analityczną monografii składają się trzy rozdziały poświęcone analizie aren: ponadnarodowej, krajowej oraz lokalnej. Autorzy nie tylko wskazują na inspiracje płynące z dorobku Andrzeja Antoszewskiego, ale nierzadko z nim polemizują lub wskazują na konieczność uzupełnienia niektórych twierdzeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

doi:10.34616/145492

Language:

pol

Object collections:

Last modified:

Dec 6, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145492

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information