Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Economic and social impact of the Prussian army in Silesia in the years 1815–1848. State of research and research postulates

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Economic and social impact of the Prussian army in Silesia in the years 1815–1848. State of research and research postulates

Tytuł odmienny:

Gospodarcze i społeczne oddziaływanie armii pruskiej na Śląsku w latach 1815–1848. Stan badań i postulaty badawcze

Twórca:

Jędrysiak, Jacek

ORCID:

0000-0002-5472-136X

Temat i słowa kluczowe:

Prussian army   Silesia   fortresses   mobilisation

Opis:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstrakt:

This study is an introduction to the subject of the Prussian army’s impact on economic and social issues in the Province of Silesia in the years 1815–1848. The most important files on the relations between the army and the civilian population have been preserved in the records of Prussian ministries, offices and local authorities, stored in Polish and German archives. The aim of the text is to indicate a catalogue of the most important issues to be investigated, together with suggestions regarding the methods of their reconstruction. The text discusses the problems of the presence and functions of the Prussian army in Silesia and the catalogue of the benefits for the army

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   kliknij tutaj, żeby przejść

Współtwórca:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2019.S.02

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa dostępu:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw

Autor opisu:

AZ

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

18 wrz 2023

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145451

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji