Object

Planned object

Title: Economic and social impact of the Prussian army in Silesia in the years 1815–1848. State of research and research postulates

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Economic and social impact of the Prussian army in Silesia in the years 1815–1848. State of research and research postulates

Alternative title:

Gospodarcze i społeczne oddziaływanie armii pruskiej na Śląsku w latach 1815–1848. Stan badań i postulaty badawcze

Creator:

Jędrysiak, Jacek

ORCID:

0000-0002-5472-136X

Subject and Keywords:

Prussian army   Silesia   fortresses   mobilisation

Description:

Silesian Quarterly Historical Journal “Sobótka” [Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”] has been published in Wrocław since 1946 – initially as a semiannual periodical and a yearbook with the title “Sobótka”, and since 1957 quarterly, with the current title. It is among the oldest regional scholarly journals in the field of history in Poland and a significant element of Polish humanities. “Sobótka” is considered one of the most important periodicals concerning Silesian studies, but the editorial team remains open also to material from other thematic fields. The journal serves for presentation of research on history of Central and Eastern Europe, with a special focus on Silesia and neighboring regions and countries, as well as on regional history. For several years, its publisher was the Wrocław Society of History Enthusiasts [Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii], i.e. the Branch of the Polish Historical Society [Polskie Towarzystwo Historyczne]; currently, the journal is published under the auspices of the University of Wrocław.  

Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka” wydawany jest we Wrocławiu od 1946 r., początkowo jako półrocznik i rocznik pod tytułem „Sobótka”, a od roku 1957 jako kwartalnik pod obecnym tytułem. Należy do najstarszych w Polsce regionalnych czasopism naukowych o profilu historycznym, pozostając ważnym elementem polskiej humanistyki. Uchodzi za jeden z najważniejszych periodyków śląskoznawczych, ale jego łamy pozostają otwarte również na materiały o innym zakresie tematycznym. Służy prezentacji wyników badań nad dziejami Europy Środkowo-Wschodniej – ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, sąsiednich regionów i krajów, zarazem refleksji nt. dziejów regionalnych. Przez wiele lat pismo znajdowało się w gestii Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii (oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego), obecnie ukazuje się pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego.

Abstract:

This study is an introduction to the subject of the Prussian army’s impact on economic and social issues in the Province of Silesia in the years 1815–1848. The most important files on the relations between the army and the civilian population have been preserved in the records of Prussian ministries, offices and local authorities, stored in Polish and German archives. The aim of the text is to indicate a catalogue of the most important issues to be investigated, together with suggestions regarding the methods of their reconstruction. The text discusses the problems of the presence and functions of the Prussian army in Silesia and the catalogue of the benefits for the army

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny   click here to follow the link

Contributor:

Przerwa, Tomasz. Red.   Kołodziej, Robert. Red.   Kucharski, Wojciech. Red.   Urbaniak, Miron. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

e-ISSN 2658-2082   ISSN 0037-7511

DOI:

doi:10.34616/SKHS.2019.S.02

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Access rights:

Attribution, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, NoDerivatives (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Bez utworów zależnych (CC BY-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski   University of Wroclaw

Autor opisu:

AZ

Object collections:

Last modified:

Sep 18, 2023

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145451

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information